Preduzeće Potka doo osnovano je 1997. godine. Specijalizovano je za Izradu investiciono tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje različitih namena - sambeni, poslovni i kombinovani objekti, trgovački objekti (robne kuće, tržni centri, prodavnice, distributivni centri, magacini, velikoprodajna stovarišta i robni objekti uopšte i dr.), projektovanje tehnologije, izrada investicione dokumentacije i dizajniranje opreme i enterijera sve vrste školskih i visokoškolskih objekata, zdravstveni objekti (domovi zdravlja, bolnice, instituti i sl.), sve vrste privrednih proizvodnih objekata (objekti metaloprerađivačke industrije, industrija za preradu kože, fabrike buće i kožne konfekcije, tekstilne konfekcije, proizvodne fabrike prehrambenih proizvoda i dr.). Vrši izradu planova detaljne regulacije i urbanističkih projekata, Vrši projektovanje i inženjering za turističke i ugostiteljske objekte, Vrši consalting i inženjering usluge za potrebe investitora, Vrši poslove legalizacije, Vrši investitorski nadzor izgradnje objekata, Vrši nadzor nad namenskim trošenjem kreditnih sredstava, kao i Obavljanje tehničkih regled objekata.