Ostale reference:

 • Stambeni objekat Mate Jerkovića
  Lokacija Ul. Mate Jerkovića, Beograd
  Površina cca 7.800m2
  Odgovorni projektant konstrukcije , Glavni Projekat.
 • Stambeni objekati A and B, Tamnavska
  Lokacija Tamnavska ulica, Obrenovac
  Površina cca 4.000m2
  Odgovorni projektant konstrukcije , Glavni Projekat.
 • Stambeno – poslovni objekat SOLUN
  Lokacija Jagodina
  Površina cca 2.700m2
  Odgovorni projektant konstrukcije, Idejni Projekat.
 • Skladište sa administrativnim delom RANKO VILA
  Lokacija Dobanovci, Beograd
  Površina cca 8.400m2
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat.
 • Poslovni centar, Ul. Stevana Ivanovića
  Lokacija Ulica Stevana Ivanovića, Jagodina
  Površina cca 1.400m2
  Projektant konstrukcije, Idejni Projekat
 • Supermakret "MAXI"
  Lokacija Naselje Stepa Stepanović, Beograd
  Površina cca 3.500m2
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat.
 • Poslovni kompleks "GTC"
  Lokacija Blok 41, Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat.
 • Stambeno – poslovni kompleks "BLOK 67a"
  Lokacija Beograd
  Površina cca 140.000m2
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeni objekti B1 i B2
  Lokacija Aviv Park, Konjarnik, Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, PGD i PZI
 • Stambeni objekat u Ul. Radoja Dakića
  Lokacija Radoja Dakića, Zemun, Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, PGD i PZI
 • Stambeni objekti u Todora Dukina
  Lokacija Ulica Todora Dukina, Beograd, Broj zgrade. 29 i 31
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeni objekat "Retenzija"
  Lokacija Beograd
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Poslovni objekat "Sremska Mitrovica - Interex"
  Lokacija Sremska Mitrovica
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Poslovni objekat "Valjevo - Interex"
  Lokacija Valjevo
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeno – poslovni kompleks "Zemun"
  Lokacija Ul. Cara Dušana, Beograd
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeno – poslovni objekat "Vojislava Ilića"
  Lokacija Ul. Vojislava Ilića br. 41 - 43
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Poslovni objekat "Jedriličarski Klub"
  Lokacija Dunav, Beograd
  Projektant konstrukcije, Idejni Projekat
 • Stambeno – poslovni objekat "Lomina"
  Lokacija Lomina ulica br. 20, Beograd
  Vodeći Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeno – poslovni objekat "Jovanke Radaković"
  Lokacija Ul. Jovanke Radaković, Beograd
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeno – poslovni objekat "Pčinjska"
  Lokacija Pčinjska Ulica, Beograd
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeni objekat "Mirijevo A"
  Lokacija Mirijevo, Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeni objekat "Mirijevo B"
  Lokacija Mirijevo, Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeno – poslovni objekat "LUKA"
  Lokacija Knežopoljska Ulica, Beograd
  Projektant konstrukcije, Idejni Projekat
 • Skladište sa administrativnim delom "TRANŠPED"
  Lokacija Dobanovci, Beograd
  Vodeći Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeni objekat "Budmanijeva"
  Lokacija Ugao Budmanijeva – Kninska ulica, Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeni objekat "Grahovska"
  Lokacija Grahovska Ulica, Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeno – poslovni kompleks "BERANE"
  Lokacija Kompleks pored Gradske Bolnice, Berane, Crna Gora
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeni objekat "Rakovica"
  Lokacija Ul. Kraljice Jelene, Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Projekat fundiranja kranova i član projektantskog tima pripremnih radova za "SAVA MOST"
  Lokacija Beograd
 • "Kompleks Američke Ambasade" Beograd
  Glavni lokalni projektant i partner konzorcijuma kompanija Framaco – Colin –Epic,
  Glavni projekti hidrotehničkih objekata za snabdevanje vodom, Nosača raznih oprema, Iskopa, Šahtova itd.
 • Poslovni objekat "IDEA"
  Lokacija Borča, Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Štamparija "BLIC"
  Lokacija Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeni objekat "Sazonova"
  Lokacija Sazonova 80, Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Stambeni objekat "Visnjica"
  Lokacija Visnjička Ulica, Beograd
  Odgovorni projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Reparacija dovodnih kanala "Strvno and Čemernik" za Hidroelektranu Vlasina
  Lokacija Vlasina
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat i izvođenje radova
 • Rezervoar pitke vode "Rezervoari 1 and 2"
  Lokacija Draževac, Beograd
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Pumpna stanica "ZEOKE"
  Lokacija Medoševci Lazarevac, Beograd
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Rezervoari, Šahtovi i cevovodi
  Lokacija Libija
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Rezervoar pitke vode "Begaljica"
  Lokacija Begaljica, Beograd
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Rezervoar pitke vode "Zvijezd"
  Lokacija Beograd
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Rezervoar za snabdevanje pitkom vodom "Vrač brdo"
  Lokacija Beograd
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Rezervoar za snabdevanje pitkom vodom "Badanj"
  Lokacija Beograd
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat
 • Rezervoar za snabdevanje pitkom vodom "Zeoke"
  Lokacija Beograd
  Projektant konstrukcije, Glavni Projekat